De Praktijk in Koudum

De logopediepraktijk in Koudum is gevestigd op Nieuweweg 7. Onder het zelfde dak zijn ook de Thuiszorgorganisatie, Centrum voor Jeugd en Gezin, kindercoaching en psycholoog gevestigd. De praktijk is door Esther Bleeker in 2005 overgenomen van haar toen voormalige werkgever. Nu na een aantal jaren heeft Esther er een collega bij gekregen en is de praktijk 4-5 dagen in de week open.

In de praktijk houden we ons bezig met spraak,- taal- en communicatieproblemen. Dus alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterein.

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Dyslexie Pento(DNP). Het Dyslexie Netwerk Pento is een samenwerking tussen Audiologisch Centrum Friesland en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg. Wij werken nauw samen om de diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie zo goed mogelijk vorm te geven. Meer informatie vindt u op “dyslexiezorg”

Tevens werken wij nauw samen met meerdere disciplines in de Zuid-west Friesland. We hebben een samenwerkingsverband opgericht genaamd; KBSF(Kennis en Behandelcentrum Súdwest Fryslân). KBSF is een (para)medisch behandelteam in de eerste lijn. Wij richt zich en ons op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij problemen zich voordoen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij kunt u denken aan problemen in de motoriek, communicatie, leefstijl, groei en dagelijks functioneren. Klik op “KBSF”en u vindt meer informatie over deze samenwerking.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken. In bijvoorbeeld het kopje “de behandeling” wordt er omschreven wat er een eerste keer meegenomen moet worden of hoelang een behandeling duurt.