De behandeling

Als u voor de eerste keer een afspraak heeft bij de logopedist dan is het belangrijk dat u en aantal zaken meeneemt voor de administratie.

U moet dan de volgende zaken meenemen:
– verwijsbrief van uw huisarts of specialist
– verzekeringspasje
– identiteitsbewijs

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een kort onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt.

Iedere behandeling duurt ongeveer 25 min. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden als men medisch niet in staat in om naar de praktijk te komen. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.