Ons Team

De logopedisten in onze praktijk.

Mijn naam is Esther Kemker-Bleeker.

Sinds 2005 ben ik eigenaresse van logopediepraktijk Bleeker.  Deze praktijk bevindt zich in Koudum, een watersportdorp in Zuidwest Friesland.
In 2003 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hanzehogeschool te Groningen. Tevens heb ik in 2010 mijn ‘master’ behaald tot dyslexiespecialist/taalspecialist aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Daarnaast volg ik geregeld cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de logopedie. Onlangs heb ik een cursus gevolgd voor pré-logopedie. Als pré-logopedist kom ik langs bij ouders thuis en begeleid ik hen bij hun baby/dreumes/peuter als het drinken uit borst/fles/beker niet goed lijkt te gaan(bijvoorbeeld problemen bij het slikken, heel traag drinken).  Ook kijk ik mee als de overgang naar vaste voeding moeizaam verloopt en geef ik ouders hierin adviezen.

Ik ben dus een all-round logopedist met een specialisatie op het gebied van lees- en spellingproblemen/dyslexie en pré-logopedie.

Daarnaast ben ik aangesloten bij Dyslexie Netwerk Pento. Wij voeren onderzoek en behandeling uit in het kader van de vergoede dyslexiezorg.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) Bovendien sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en het dyslexieregister van de NVLF.

Het werk als logopedist boeit mij enorm, omdat het elke keer weer anders is.
Ik werk zowel met jonge kinderen als oudere kinderen. Ook volwassenen die hinder ondervinden op een logopedisch gebied zijn van harte welkom.
Iedereen is verschillend, elk individu is uniek! Een logopedische behandeling moet daarop aangepast worden. Dát maakt mijn werk als logopedist zo interessant.
Ik hoop dat jullie zo een leuke impressie hebben gekregen van mij.

Met hartelijke groeten en misschien tot ziens!
Esther Kemker-Bleeker

Mijn naam is Jilda Twijnstra.

In  juli 1995 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Sindsdien heb ik gewerkt als logopedist in het speciaal, voorgezet speciaal onderwijs, een orthopedagogisch kinderdagverblijf  en  een vrije vestiging in Noord Holland. Per januari 2009 ben ik werkzaam in de praktijk van Esther Bleeker en sinds 2011 ook nog in een andere logopedische praktijk.

Zoals elke logopedist volg ik regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven. Zo heb ik de verdiepingscursus OMFT gedaan. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Ook heb ik onlangs de cursus “Logopedie bij COPD” gevolgd. Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met de praktijk.

Hoewel ik een all-round logopedist ben, heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van spraak /  taalproblemen, OMFT en logopedie bij COPD.  Zowel als logopedist en als leerkracht hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Wie weet tot ziens in de praktijk van Esther Bleeker.

Jilda Twijnstra