Samenwerking

Als logopedist kun je het niet altijd alleen oplossen, daarom wordt er nauw samengewerkt met huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, audiologische centra en psychologen.

Daarnaast is er vaak ook contact met de basisscholen waarop de kinderen zitten. Tussen de juf en/of meester, intern begeleider en/of remedial teacher is er dan overleg met de logopedist. Op deze manier krijgt de logopedist een completer beeld van het kind, kunnen school en logopedist beter samenwerken en dan is de behandeling het meest effectief. Natuurlijk wordt dit altijd in overleg met de ouders gedaan.

Wat betreft de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie hebben wij een samenwerkingsverband met het Netwerk Dyslexie Pento.

Daarnaast werken wij samen met het KBSF. KBSF is een samenwerkingsverband tussen (para)medische disciplines in Zuid-west Friesland. Samen met de kinderspycholoog/othopedagoog, kinderfysiotherapeut, (kinder)ergotherapeut en (kinder) dietist richten wij ons op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij problemen zich voordoen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij kunt u denken aan problemen in de motoriek, communicatie, leefstijl, groei en dagelijks functioneren.